اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 01 مرداد 1398
22 خرداد 1398 22 خرداد 1398
12:20 12:20

هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چهارشنبه ۲۲ خرداد، با حضور مسئولان مربوطه در سالن همایشهای کتابخانه مرکزی پردیس دانشگاه های تهران برگزار شد.

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • علی متقیان مدیر عامل خبرگزاری ایسنا در هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 • هشتمین اجلاس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دیدگاه خود را بنویسید

icon news